Ondernemen uitgelegd

Recent uitgelegde begrippen

Bedrijfsoverdracht
Een bedrijfsoverdacht is een ander woord voor bedrijfsovername. Dit is het proces van de overdracht van een bedrijf naar een nieuwe eigenaar.
Financieringskosten
Financieringskosten zijn alle kosten die je betaalt voor een financiering. Denk hierbij aan kosten voor een adviseur, taxatie, bouwkundige keuring en administratiekosten voor het afsluiten van een lening.
Bloot eigenaar
Een bloot eigenaar is iemand die een onroerende zaak heeft, maar hier geen gebruik van maakt. Iemand anders heeft het recht van gebruik.
C-locatie
Een c-locatie is een minder aantrekkelijke plek voor een bedrijf. Deze plek ligt vaak op een grote afstand van een stadscentrum waardoor er weinig mensen langskomen. De huurprijzen zijn op deze locaties vaak lager dan op a- of b-locaties, wat een reden kan zijn voor een bedrijf om zich toch op een c-locatie te vestigen.